16 October 2018    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   HomePoints of SaleCAT Amposta
Lo Pati - Amposta - (c) Foto : Lo Pati

Lo Pati

Centre d'Art - Terres de l'Ebre
C/ Gran Capità, 38-40
43870 Amposta

 

Phone : 0034 9 77 709 400

 

 

Lo Patio, Art Centre of Terres de l'Ebre, based in Amposta, intends to be the catalyst for core initiatives and projects in the field of visual arts conducted in the regions of Montsià, Baix Ebro, Ebro basin and Terra Alta. The work of the center includes programs for dissemination, training and creative production and is also a place of collection and archives in accordance with the Network Visual Arts Centre of Catalonia.The uniqueness of the project is defined by the relationship between culture, nature and landscape.

 The predominating value of the rule of natural context as a characteristic of the territory where Lo Patio is located, its complexity and its proximity to Museum of Terres de l'Ebre has raised lines of work and collaborations that justify and confirm this position.

 

Lo Pati, el Centre d’Art de les Terres de l’Ebre, amb seu a Amposta, vol ser el nucli catalitzador de les iniciatives i els projectes en matèria d’arts visuals portats a terme a les comarques del Montsià, Baix Ebre, Ribera d’Ebre i la Terra Alta. La tasca del centre contempla programes de difusió, formació, producció, col·lecció i arxiu, d’acord amb el que representa formar part de la Xarxa de Centres d’Arts Visuals de Catalunya. La singularitat del projecte s’articula a partir de la relació entre cultura, natura i paisatge.

 

La preeminència del valor del context natural com element característic del territori on s’ubica i la complicitat i veïnatge amb el Museu de les Terres de l’Ebre plantegen línies de treball i col·laboracions que justifiquen i corroboren aquest posicionament.

 

 

"Artsurprise is a smart way to disseminate original and contemporary art. Participating in Artsurpise connects us with other art spaces from across Europe and could be a very interesting way of presenting artists from the Terres de l'Ebre worldwide. Moreover, Artsurprise is a project by which we can reflect on the value and position of art in contemporary society."

 

"Artsurprise és una via inteligent i original de difondre l'art contemporani. Participar en Artsurpise ens connecta amb altres espais d'art d'arreu d'Europa i pot ser una via molt interessant de donar a conèixer artistes de les Terres de l'Ebre arreu del món. A més a més, Artsurprise és un projecte que ens pot fer reflexionar sobre el valor i el lloc de l'art a la societat contemporània."

Blai Mesa Rosés, Director

 

Visits: Wen and Sat de 5 p.m. - 8 p.m.

 

Links:  Lo Pati

 

 

Copyright © 2011 - 2018 juan petry, spain About |  Login |  Disclaimer