23 July 2018    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   HomePoints of SaleCAT Tortosa II
Escola dArt - Tortosa

L’Escola d’Art i Disseny

The School of Art and Design Council in Tortosa is a center of artistic education with extensive teaching experience, since 1952, has been evolving and adapting to the demands of their own educational and cultural time. An area of education built upon the personality of the city itself and Terres de l'Ebre.

Located in the old town of Tortosa, the School since its inception has become a place of social and cultural revitalization of the city and the region, being a meeting point for everyone interested in art education.

The center currently performs three main functions, all educational:

Specialist teaching in art and design.
Cultural projects.
Conservation and restoration of cultural property.

The training course is open to everyone, with a wide range of technical training courses, both current and traditional and creative experimentation diversified and specialized topics in art: ceramics, restoration, engraving, drawing, photography, painting, graphic design with a social impact, cultural, artistic, and professional projection type. The courses of restoration of cultural heritage are unique to the region and not included in any peculiarity in their curriculum.

L’Escola d’Art i Disseny de la Diputació  a Tortosa és un centre d’ensenyaments artístics amb una llarga experiència docent, des de l’any 1952, que ha anat evolucionant i adaptant-se a les demandes formatives i culturals pròpies del seu temps. Un espai d'ensenyament conformat per la personalitat de la pròpia ciutat i de les Terres de l'Ebre.

Ubicada al nucli antic de Tortosa, l'Escola ha esdevingut des dels seus inicis un espai de dinamització social i cultural de la ciutat i del territori, essent punt de trobada de tothom interessat en la formació artística.


Actualment el centre düu a terme tres funcions principals, totes elles educatives:

Ensenyament especialitzat en art i disseny.
Projectes culturals.
Conservació i restauració de béns culturals.

La proposta formativa és oberta a tothom, amb un ampli ventall de cursos d’aprenentatge tècnic, tant actual com tradicional, i d’experimentació creativa en temàtiques diversificades i especialitzades d'art: ceràmica, restauració, gravat, dibuix, fotografia, pintura, disseny gràfic que tenen un ressò social, cultural, artístic, i també una projecció de tipus professional. Els cursos de restauració de béns culturals, són exclusius al territori i no inclosos per la seva peculiaritat en cap altre pla d'estudis.

Escola d'Art i Disseny de la Diputació - Tortosa
Plaça Sant Joan, 5
43500 Tortosa

Tel. i Fax 977 44 41 63
a/e: eadtortosa / at / dipta.cat

links : Escola

Copyright © 2011 - 2018 juan petry, spain About |  Login |  Disclaimer